Teoretisk baggrund og lærerens rolle

Materialet er udarbejdet inden for rammerne af læreplanen til spansk A -stx (2013) og den dertilhørende vejledning (2010) i forbindelse med Tanja Trabs speciale, som kan læses her. Det baserer sig på en svag version af den kommunikative tilgang til sprogundervisningen, hvor fokus primært er på betydning men suppleres af formfokuserede opgaver. Aktviteterne til hvert modul er bygget op omkring tasks, som skal løses på klassen enten individuelt, parvist eller i grupper. Alle hovedtasks (undertasks) er udarbejdet med udgangspunkt i de fire kriterier, som ifølge Rod Ellis’ gør en læringsaktivitet til en task: 

 1. Det primære fokus skal være på betydning
 2. Der skal være en form for informationskløft
 3. Lørneren skal i høj grad bruge sine egne ressourcer, såvel sproglige, som ikke sproglige til at løse tasken
 4. Der skal være et klart defineret formål med tasken 

Disse støttes op ad førtask, der bl.a. introducerer relevant ordforråd til udførelsen heraf, og efterfølges i de fleste moduler af sproglig efterbearbejdnings-aktiviteter.  

Lærens rolle i taskbaseret undervisning er overordnet set facilitator, hvilket indebærer at skulle balancere mængden af relevante sproglige input og output. Samtidig skal læreren sørge for, at eleverne har forstået formålet med tasken og ved, hvordan de skal gå i gang med at løse den. Selvom eleverne løser tasken på egen hånd, enten alene, i par eller i grupper, skal læreren have den overordnede kontrol samt magten til at stoppe taskarbejdet om nødvendigt.

I forbindelse med førstasks introducerer læreren relevant ordforråd og udforsker emnet samen med eleverne.

I forbindelse med undertasks er læreren monitor fra afstand og bør ikke blande sig i elevernes arbejde med mindre de går helt i stå. Som monitor skal læreren:

 • sikre, at eleverne laver den rigtige task og er indforstået med, hvad der forventes af dem
 • opmuntre alle elever til aktiv deltagelse uanset deres sproglige begrænsninger
 • se igennem fingre med sproglige fejl
 • afbryde og hjælpe, hvis der pludselig opstår store kommunikationsproblemer
 • bemærke, hvilke elever, der taler mest, samt om der er elever, der bliver holdt udenfor
 • bemærke om parene/grupperne slår over i deres modersmål, og efterfølgende eventuelt finde ud af, hvorfor
 • styre tiden 

I forbindelse med eftertasks, hvor fokus føres over på sproglig efterbearbejdning og formfokuserede aktiviteter, fungerer læreren som sprogguide.

Desuden bør læreren opsummere i slutningen af timen, hvad eleverne har opnået via dagens taskarbejde, da dette kan have en elevmotiverende effekt.