Los conectores

Conciencia lingüística – Los conectores

Konnektorer er ord eller grupper af ord, som bruges til at skabe logisk og tidsmæssig sammenhæng i en tekst. Med kendskab til disse, kan du forbedre dine skriftlige opgaver på spansk. 

Actividad 7e: Los conectores en el texto

Læs parvis anden halvdel af ”La religión en la lengua” igen og marker alle de ord, der får teksten til at hænge sammen.

Læg ordene, du har fundet op på den elektroniske tavle. Diskuter herefter på klassen, hvordan I mener, de ord, I har lagt op skaber sammenhæng i teksten. Til dette kan nedestående kategorier hjælpe jer.

Der findes mange forskellige konnektorer, blandt andet de, der angiver:

  1. En tilføjelse til det foregående
  2. En modsætning eller et modargument
  3. En årsag-følge-relation
  4. Tidsrelationer og andre former for tekststrukturering

Derudover er det ofte nødvendigt med markører, der signaler omformulering, fx til uddybelse eller forklaring af det skrevne/sagte.

Efterhånden som I på klassen bliver enige om, hvilke konnektorer, der findes i teksten, kan I skrive dem ind i det skema, som jeres lærer giver jer. Om nødvendigt, så tilføj flere kategorier til skemaet.

Actividad 7f: Mapa mental

Brainstorm på klassen, hvilke andre konnektorer, der kunne skrives i hver kategori. I må gerne snakke om dem på dansk, men skriv dem ind i skemaet på spansk.

Actividad 7g: Ahora tú

Formuler herefter individuelt eller i par 3-4 sætninger, hvor du/I bruger nogle af de konnektorer, I har skrevet ind i skemaet. Læg dem op på den elektroniske tavle med en forklaring af, hvilke konnektorer, du/I har brugt og hvorfor. Læs de andres sætninger igennem og vurder, om konnektorerne i disse er brugt rigtigt. Giv forslag til forbedringer om nødvendigt.