Modul 9) EKSTRA: La lengua hablada – Errores gramaticales, interrupciones y gambitos

Conciencia lingüística – La lengua hablada – Errores gramaticales, interrupciones y gambitos

Som I allerede ved er det talte sprog meget forskelligt fra det skrevne. Diskursregulerende gambitter er én ting. En anden ting er, at man ofte ikke når at tænke over, hvordan man bedst formulerer sig. Derfor kommer man tit til at afbryde sig selv, hvilket resulterer i ufuldstændige sætninger. At lave grammatiske fejl på sit modersmål er heller ikke ualmindeligt, når man taler spontant. Derfor er det kun naturligt, at man på et fremmedsprog også vil gøre det.

I de næste par opgaver skal I arbejde med transskriptionen af samtalen mellem Eugenia og hendes danske veninde. Mere konkret skal I analysere nogle af de kommunikationsstrategier, Eugenia og hendes veninde bruger. Formålet er, at I bliver bevidste om fænomener i det talte sprog. Fremadrettet bør I tænke på disse, når I kaster jer ud i fri tale på spansk – Det er helt ok ikke at formulere sig hundrede procent korrekt. Kommunikationen har været succesfuld, så snart modtageren har forstået budskabet og kan reagere derpå.

Actividad 9g: Ufuldstændige sætninger 

Individuelt: Læs transskriptionen, som din lærer giver dig og notér alle de gange, Eugenia og hendes veninde afbryder sig selv (ikke hinanden, selvom dette også forekommer ofte i det talte sprog).

Kollektivt: Saml eksemplerne på den elektroniske tavle og tal på klassen om, hvad der får dem til at afbryde sig selv. Måske kan I finde eksempler på:

 • Selvkorrektion
 • Omformulering
 • Præcisering
 • Andet

Actividad 9h: Hvilken strategi bruges der?

Kollektivt: Hvordan kommer Eugenia og hendes danske veninde videre i samtalen i følgende eksempler. Hvilke strategier benytter Eugenia, og hvordan samarbejder hendes veninde?

Eksempel 1:

 • Eugenia: Cuéntame ¿qué…? ¿Por qué viajas a Latinoamérica?

Eksempel 2:

 • Eugenia: ¿cómo? Por ejemplo ¿qué..?
 • Tanja: Pues, por ejemplo todo lo que tiene que ver con la religión, ¿No?

Actividad 9i: Errores gramaticales

Som dansker er det helt almindeligt at lave grammatiske fejl, når man taler spansk, men selv, når spansk er sit modersmål, kan man lave fejl, når man taler spontant. Her er to eksempler fra samtalen mellem Eugenia og hendes veninde. Kan I finde fejlen i sætningerne markerede med orange?

Eksempel 1:

 • Eugenia: Cuéntame ¿qué…? ¿Por qué viajas a Latinoamérica?
 • Tanja: Es que me encanta las culturas ahí.
 • Eugenia: ¿Sí?
 • Tanja: Sí. Y especialmente las diferencias culturales entre Dinamarca y Latinoamérica.
 • Eugenia: Sí. Parece que hay muchas diferencias
 • Tanja: Hay muchísimos, ¿No?

Eksempel 2:

 • Tanja: ¿Por qué hay tantas inscripciones?
 • Eugeinia: Creo que.. porque vivimos en un.. en una cultura con mucho, con mucho violencia, entonces necesitamos pensar que hay algo que nos.. que nos protege.
 • Tanja: En el camino
 • Eugenia: En el al camino. Algo así.

Eksempel 3 (ekstra):

Hvorfor er følgende sætning ufuldstændig? Hvilket grammatisk element, mangler der?

 • Eugenia: Sí, sí. Muy, muy curioso.

Skriv de korrekte sætninger i quizzen for at se, om du har gættet rigtigt:

Ret fejlen i følgende sætning: