Palabras para comparar

Conciencia lingüística: Palabras para comparar

I det følgende vil du arbejde med ord, der bruges til at sammenligne på spansk, og som du har mødt i de tidligere aktiviteter. Formålet er, at du lærer, hvordan du fremadrettet kan bruge dem, når du laver sammenligninger på spansk. Du får også chancen for at ændre og/eller tilføje ting til den sammenligning, du allerede har lavet i VoiceThread.

Actividad 3f: Identificación

Du har sikkert allerede en klar idé om, hvilke ord, der kan bruges til at sammenligne. Identificer dem i de spørgsmål, du besvarede i Actividad 3c:

Busca la forma comparativa:

Actividad 3g: Una nueva comparación

Her ser du et par eksempler på, hvordan “más” og “menos” bruges til at sammenligne:

  • Hay más católicos en Argentina que en Uruguay
  • Hay menos creyentes en Chile que en Guatemala

Hvilket ord bruges sammen med “más”/”menos” til at sammenligne én ting med en anden?

Tag quizzen for at tjekke, om du gættede rigtigt:

Beskriv billederne i følgende quiz:

Sammenlign: 

Se igen den sammenligning, du lavede i VoiceThread om religion i Danmark og Latinamerika. Overvej følgende:

  • Hvilke ord og strategier, har du brugt til at lave sammenligninger mellem religion i Danmark og Latinamerika?
  • Bruger du “más”/”menos” + “que”? (eller andre ord til at sammenligne, som der ikke er fokus på her)
  • Er der sætninger, du med fordel kunne omskrive med brug af disse ord?
  • Kan du tilføje et par sætninger til din sammenligning, hvor du bruger dem?

Lav et par sandt/falsk-sætninger til din sidemand med udgangspunkt i tabellen fra Actividad 3b, hvor du bruger “más”/”menos”/”mayor”/”menor”. Lad din sidemand regne ud, hvilket udsagn, der er det rigtige.

Actividad extra: Quiz

Der findes også andre måder, at sammenligne på, som du ikke har mødt endnu. Fx:

  • Tanto … como = Både … og
  • En contraposición a = I modsætning til

Med det in mente kan du forsøge at fuldføre følgende quiz. Prøv efterfølgende at lave nogle eksempler selv:

Busca las frases comparativas:

Traduce las siguientes frases al español: