Los pronombres personales

Los pronombres personales

Både i instruktionerne til aktiviteterne, du indtil nu har lavet og i teksten La religión en la lengua har du flere gange mødt personlige pronominer (stedord). Formålet er nu, at du bliver bevidst om, hvordan de bruges som direkte objekt, så du fremadrettet kan genkende dem og forhåbentligt også bruge dem. Derfor skal du lave nedestående aktiviteter.

 • Latin: Personlige pronominer
 • Spansk: Pronombres personales
 • Dansk: Personlige stedord
 • Latin: Direkte objekt
 • Spansk: Complemento directo
 • Dansk: Genstandsled (trekanten)

Actividad 6d: identificación de los pronombres personales con función de complemento directo

I denne aktivitet præsenteres du for personlige pronominer med funktionen direkte objekt.

Hvad vil du svare til følgende spørgsmål:

¿Quieres escuchar el diálogo del grupo 3?

 • Sí, quiero escucharlo
 • No, no quiero escucharlo

¿Crees que puedes identificar la expresión que usa el grupo 2?

 • Sí, creo que puedo identificarla
 • No, no creo que pueda identificarla

¿Usas mucho las expresiones danesas originadas en la religión?

 • Sí, las uso mucho
 • No, no las uso mucho

¿Quieres ver todos los vídeos sobre las expresiones originadas en la religión católica?

 • Sí, los quiero ver
 • No, no los quiero ver

Actividad 6e: Señala en el texto las formas que se refieren a “expresiones”, “oración” y “calificativo”

Ovenstående opgave havde fokus på kommunikation. Nu skal du reflektere over det mere formelle og grammatiske aspekt. Læs følgende sætninger og find de personlige pronominer, der henviser til ordene ”expresiones”, ”oración” og “calificativo”:

 • Todos los hispanohablantes – creyentes o no – usan muchas expresiones originadas en la religión. Muchas veces las usan para expresar sorpresa o temor. También existe una oración muy típica que usan los creyentes en cualquier momento para sentirse protegidos. Los no creyentes no la usan. Dios está presente en muchas expresiones cotidianas del español, pero también puedes escuchar la palabra “Santo” o “Santísimo”. Santo es un calificativo que se usa normalmene para denominar al  Dios católico. Los creyentes lo usan para referirse a Dios sin usar la palabra “Dios”.

Test, om du har gættet rigtigt:

Synes du, der mangler et, før alle de personlige pronominer fra Actividad 6d er repræsenteret? Hvilket?

Actividad 6f: Sustituye lo que se repite por la forma más adecuada

Læs følgende tekst og omskriv i et dokument det ord, der bliver gentaget med det rette personlige pronomen:

 • El español no es sólo un conjunto de palabras y reglas gramaticales. También es la expresión de las vivencias y creencias de los pueblos que hablan el español y desarrollan el español. Por eso, es habitual encontrar en él esos rasgos de la cultura que el español sostiene.

Læs herefter introduktionen til La lengua en la religión igen og tjek, om du har gættet rigtigt.

Actividad 6g: Completa el siguiente texto con el pronombre personal de complemento directo adecuado

De personlige pronominer som direkte objekt, du nu har arbejdet med, er: lo, la, los og las. Afprøv nu din viden om disse pronominer i praksis.

Indsæt de pronominer, der mangler i teksten:

Actividad 6h: Sustituye en las siguientes frases el complemento directo

Find det direkte objekt i sætningen og omskriv med brug af det personlige pronomen.

Vil du have flere øvelser? Læs instruktionerne igennem til modul 5 og 6 (og eventuelt tidligere moduler) og se, hvor mange personlige pronominer med funktion som direkte objekt, du kan finde.